Директор за връзка с инвеститорите

Светозара Стоянова-Тавитян

Директор връзки с инвеститорите

тел.: +359 (02) 460 68 34

факс: +359 (02) 943 36 90

E-mail:  ergcapital3@baefinvest.com

Инвеститорите и акционерите могат да се свържат с компанията на нейния адрес:

Ул. Шипка 3 

София, 1504